Gezondheid

Gezondheidsonderzoek
Het is belangrijk dat uw kind gezond is, zich goed ontwikkelt en zich thuis en op school prettig voelt. Daarom werken we nauw samen met de GGD Zaanstreek/Waterland. We hebben goede contacten met het Team Jeugdgezondheidszorg dat bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. Indien er zorg is om een van onze leerlingen, schakelen we een deskundige uit dit team in. Alle kinderen die vijf jaar worden en alle kinderen in groep 7 krijgen een Preventief Gezondheidsonderzoek. Zo krijgt u twee keer in de basisschoolperiode een beeld van de lichamelijke gezondheid van uw kind.
 
Op 5-jarige leeftijd krijgen kinderen bovendien een spraaktaal screening. Deze screening wordt uitgevoerd door de logopediste en vindt plaats op school.

Gezonde voeding
We hechten veel waarde aan gezonde voeding. Drie dagen per week mogen kinderen alleen een gezond tussendoortje mee naar school en we stimuleren de ouders en kinderen om gezonde traktaties uit te delen. Onze school heeft het vignet Gezonde School 'themacertificaat voeding'. Voor meer informatie kijk bij Gezonde School. Bovendien, in plaats van een lerarentraktatie vragen we de ouders dit geld liever te investeren in een boekenbon die we vervolgens kunnen gebruiken voor nieuwe (voorlees)boeken voor de school. 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het werken met Snappet op de Chromebooks fijn"