Vertrouwen

Vertrouwen als basisvoorwaarde voor groei
De basis voor groei ligt in vertrouwen. Vertrouwen in de kennis en kunde van de leerkracht, het in harmonie kunnen samenwerken met medeleerlingen en vooral in zelfvertrouwen. Daarom zijn we een Vreedzame School. We stimuleren de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van iedere leerling. We leren hen problemen zelf op te lossen, initiatief te nemen en voor zichzelf op te komen. 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het werken met Snappet op de Chromebooks fijn"