Aanmelden

Bent u enthousiast over OBS Wijdewormer?

U kunt uw kind op ieder moment aanmelden met dit formulier.
In het jaar voorafgaand aan het moment dat uw kind vier jaar wordt, kunt u een afspraak maken met de directie voor een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur hoe het onderwijs wordt vormgegeven op school, hoe de dagelijkse gang van zaken is georganiseerd, wat u van de school mag verwachten maar ook wat wij van u verwachten. Daarnaast nemen we een kijkje in alle groepen om u een indruk te geven van het Pedagogisch Klimaat. Tijdens deze rondleiding wordt gelijk kennisgemaakt met de toekomstige klassenleerkracht. Samen met deze groepsleerkracht wordt afgesproken wanneer uw kind komt wennen. 

Lees hier meer over ons toelatingsbeleid.

Leerkrachten aan het woord