Leerlingbetrokkenheid

Wij streven natuurlijk naar de beste scholing voor uw kind. Wij werken dagelijks aan de verbetering van onze lessen zodat de leerling de stof optimaal tot zich neemt en een hele fijne tijd bij ons heeft. Naast bijscholing, het toetsen van de kwaliteit bij ouders en andere ontwikkelingen geldt bij ons meer dan gemiddeld de stem van de leerling. Hoe jong of oud de leerling ook is, hij/zij kan ons al goed vertellen waar en hoe wij kunnen verbeteren. Wij leren hen tenslotte van jongs af aan een mening te vormen en die te formuleren.

Leerlingenraad
Wij luisteren goed naar onze leerlingen. Zij kunnen hun mening inbrengen in de leerlingenraad. Door middel van de leerlingenraad neemt niet alleen de betrokkenheid toe, de leerlingen leren ook op een democratische wijze keuzes te maken en meningen te vormen. De leerlingenraad bestaat uit drie leerlingen uit groep 7 en 2 uit groep 8. De leden zijn gekozen door groep 7 en 8. 
Eens per 6 weken spreekt de leerlingenraad over onderwerpen die bijdragen aan een fijne en goede schooltijd op OBS Wijdewormer. Een mooi voorbeeld is de spelletjesdag die zij georganiseerd hebben. Leerlingen uit groep 7 en 8 begeleidden hun groepje, bestaande uit leerlingen van zowel onder- midden- als bovenbouw. In circuitvorm deden de leerlingen (jong en oud) spelletjes met elkaar. 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het werken met Snappet op de Chromebooks fijn"